Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Harald Grøtte


Trond Kvaale
Harry Rønning
Kitty Grande
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald


Arne Aagren
Kristian Randahl
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EDEL SÏ¿½Ï¿½DAHL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kristian Randahl
Arne Aagren


Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Kitty Grande
Harry Rønning
Trond Kvaale


Harald Grøtte
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad