Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Birger Olsen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Harry Hofstad
Per Wiik
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Harry Rønning


Trond Kvaale
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen


Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DAGFINN FRøYLAND

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune


Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale


Harry Rønning
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Per Wiik
Harry Hofstad
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad