Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Ruth Rognes
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Rønning
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Per Wiik
Solveig Kleve
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Birger Olsen


Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DÏ¿½Ï¿½DSDOMMAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum


Birger Olsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Per Wiik
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ruth Rognes

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad