Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad


Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson


Trond Kvaale
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Aksel Mære

Harry Rønning
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Kitty Grande
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DÏ¿½Ï¿½DSDOMMAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Harry Rønning

Aksel Mære
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Trond Kvaale


Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl


Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad