Kåre Martinsen
Aksel Mære
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Svein Syvertsen


Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Inga Lerfald


Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Per Wiik
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DÏ¿½Ï¿½DSDOMMAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Per Wiik

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad


Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Gunlaug Dundas


Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad