Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Harry Hofstad
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Sigurd Rivrud

Hans Egeberg

Svein Syvertsen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DøDSDOMMAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Svein Syvertsen

Hans Egeberg

Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad