Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Per Bergeen
Harry Hofstad

Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl
Svein Syvertsen

Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande


Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DøDSDOMMAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Wiik


Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik

Svein Syvertsen
Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald

Harry Hofstad
Per Bergeen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad