Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry RønningIvar Grande
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Martin Haugan
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DøDSDOMMAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Martin Haugan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ivar GrandeHarry Rønning
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad