Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ivar Grande
Aksel Mære

Ole Rygh

Kristian Randahl
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Per Wiik
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DøDSDOMMAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Per Wiik
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Kristian Randahl

Ole Rygh

Aksel Mære
Ivar Grande
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Henry Skjelstad

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad