Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Martin Haugan
Ivar Grande
Solveig Kleve
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Kitty Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan


Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Aksel Mære
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DøDSDOMMAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Aksel Mære
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud


Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ivar Grande
Martin Haugan
Per Bergeen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad