Per Bergeen

Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ingrid EldøenBjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Arne Eldøen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DøDSDOMMAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Arne Eldøen

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne JenshusIngrid Eldøen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Kristian Randahl

Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad