Ivar Grande
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum


Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Per Wiik
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Ole Rygh
Kitty Grande
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DøDSDOMMAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Martin Haugan

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Kitty Grande
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Wiik
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Kåre Martinsen


Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad