Aksel Mære
Ivar Grande
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Kristian Randahl

Egil Sivertsen
Martin Haugan

Arne Eldøen

Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad


Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DøDSDOMMAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Karl Dolmen


Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad

Arne Eldøen

Martin Haugan
Egil Sivertsen

Kristian Randahl
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Ivar Grande
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad