Osvald Lyngstad
Harry Hofstad

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Birger Olsen

Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


CARSTEN WæRDAHL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte

Birger Olsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad