Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Ruth Rognes
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Inga Lerfald

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Inga Lerfald
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad