Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad


Inga Lerfald
Ivar Grande
Trond Kvaale
Birger Olsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Birger Olsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Inga Lerfald


Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad