Per Bergeen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Per Wiik
Martin Haugan
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Johannes Karlsen

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl

Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Kitty Grande
Ivar Grande

Harald Grøtte
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Ivar Grande
Kitty Grande

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik

Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Johannes Karlsen

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Per Wiik
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad