Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Martin Haugan


Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Harald Grøtte
Birger Olsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen


Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg


Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Svein Syvertsen


Martin Haugan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad