Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Henry Skjelstad

Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Johannes Karlsen


Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ivar Grande
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ivar Grande
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud


Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan

Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad