Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner OlssonKarl Dolmen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Kåre Martinsen
Kristian Randahl

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Birger Olsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Kristian Randahl
Kåre Martinsen

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Morten Mortensen
Karl DolmenKarin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad