Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Bjarne JenshusGunlaug Dundas
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen

Aksel Mære

Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Birger Olsen

Aksel Mære

Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Gunlaug DundasBjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad