Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg


Birger Olsen
Ole Rygh

Gisle Rinnan

Per Wiik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Arne Aagren
Kitty Grande
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJÏ¿½Ï¿½RN BJÏ¿½Ï¿½RNEBO

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Per Bergeen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Wiik

Gisle Rinnan

Ole Rygh
Birger Olsen


Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad