Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Kåre Martinsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJøRN BJøRNEBO

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Kåre Martinsen

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad