Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Per Bergeen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Trond Kvaale
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARILD HJULSTAD øSTBY

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen

Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Trond Kvaale

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Per Bergeen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad