Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald

Svein Syvertsen

Birger Olsen
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve

Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Per Wiik
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARILD HJULSTAD øSTBY

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren

Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Birger Olsen

Svein Syvertsen

Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad