Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Ole Rygh
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Per Wiik
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Per Bergeen

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARILD HJULSTAD øSTBY

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Per Bergeen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Per Wiik
Inga Lerfald

Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ole Rygh
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad