Harry Hofstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad


Per Wiik
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Martin Haugan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARILD HJULSTAD øSTBY

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kitty Grande
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Martin Haugan

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Per Wiik


Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad