Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte

Arne Aagren
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Morten Mortensen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg


Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness


Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ivar Grande
Morten Mortensen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Arne Aagren

Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad