Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Svein SyvertsenBirger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Wiik
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


THORBJÏ¿½Ï¿½RN J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Wiik
Karl Dolmen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger OlsenSvein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad