Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Martin Haugan

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Kåre Martinsen

Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Inga Lerfald


Per Wiik

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


THORBJøRN J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Per Wiik


Inga Lerfald
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan

Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Martin Haugan
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad