Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd RivrudIngeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


THORBJøRN J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg SchjevikSigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad