Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Per Wiik
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm


Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Per Bergeen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


THORBJøRN J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Per Bergeen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen


Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Trond Kvaale
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad