Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen

Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Aksel Mære

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Wiik
Arne Eldøen

Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


THORBJøRN J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes

Arne Eldøen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Aksel Mære
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik

Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad