Solveig Kleve
Per Wiik
Arne Aagren
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Arne EldøenRagnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


THORBJøRN J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild StrømArne Eldøen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harry Rønning

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Wiik
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad