Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm

Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Aksel Mære
Per Wiik
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness


Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRÏ¿½Ï¿½M

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune


Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson

Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad