Harry Rønning
Gisle Rinnan

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan

Johannes Karlsen
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Gisle Rinnan
Harry Rønning

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad