Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Aksel Mære
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Arne Aagren

Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ivar Grande
Birger Olsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald

Arne Aagren
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Aksel Mære
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad