Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan


Martin Haugan

Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Harry Rønning
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness

Martin Haugan


Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad