Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan

Harry Hofstad


Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Ole Rygh
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ole Rygh

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande


Harry Hofstad

Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad