Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Per Bergeen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Egil Sivertsen

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Per Wiik

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Wiik
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren

Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Per Bergeen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad