Ivar Grande
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Per Wiik
Martin Haugan
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Aksel Mære

Kristian Randahl
Arne Aagren
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen


Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Egil Sivertsen

Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Egil Sivertsen

Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen


Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Arne Aagren
Kristian Randahl

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Per Wiik
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad