Arne Eldøen
Kitty Grande

Harry Rønning

Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse


Ole Rygh
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ole Rygh


Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Morten Mortensen

Harry Rønning

Kitty Grande
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad