Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Kristian Randahl

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan

Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Per Bergeen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen

Per Wiik
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Hans Egeberg


Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad


Hans Egeberg
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Wiik

Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Per Bergeen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan

Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Kitty Grande
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harry Hofstad
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad