Arne Eldøen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson


Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Rønning
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Harry Rønning
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen


Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Aksel Mære
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad