Harry Hofstad

Gisle Rinnan
Per Bergeen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Arne Aagren
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Ole Rygh
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik

Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen

Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Martin Haugan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Ole Rygh

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Per Bergeen
Gisle Rinnan

Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad