Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning

Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Birger Olsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Per Bergeen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Hans Egeberg
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Per Bergeen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ole Rygh
Birger Olsen

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kåre Martinsen

Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad