Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen
Martin Haugan


Kåre Martinsen

Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Per Bergeen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen

Kåre Martinsen


Martin Haugan
Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad