Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Gisle RinnanOlaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Ole Rygh

Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen

Ole Rygh
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Arne Aagren
Olaus Salberg HamrumGisle Rinnan
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad