Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Arne Eldøen

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen


Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale


Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Arne Eldøen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad