Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Kitty Grande

Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Egil SivertsenIngeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg SchjevikEgil Sivertsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Harry Rønning
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren

Kitty Grande
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad