Kitty Grande
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry RønningInga Lerfald
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Solveig Kleve
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Solveig Kleve

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Inga LerfaldHarry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad