Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Aksel Mære

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes


Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd UrstrømmenKåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre MartinsenOdd Urstrømmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik


Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Aksel Mære
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad