Harry Hofstad
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Per Bergeen

Ole Rygh
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ole Rygh

Per Bergeen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad