Ragnhild Strøm


Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Per Wiik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Bergeen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse


Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


PER ASBJøRN ERSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune


Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Wiik

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas


Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad