Ole Rygh
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen


Hans Egeberg
Harry Hofstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Olga Marie Sørensen

Fødd i Orkdal 28.10.1898 (1). Ho gifta seg tjue år gammal og fekk einebarnet Kitty, seinare mest kjent som Kitty Grande. Hausten 1941 vart Olga Sørensen skild og overtok huset til ekteparet i Innherredsveien 125. Her tok ho inn Ivar Grande som leigebuar. Han var også nyskild, på grunn av eit forhold til dottera til den nye hybelvertinna.

Frå oktober 1942 til mars 1943 brukte Henry Rinnan Innherredsveien 125 når han skulle ha møte med negative agentar. Olga Sørensen skal ikkje ha fått lønn for dette og det er uvisst kor mykje ho i utgangspunktet forsto av det som gjekk føre seg. Ho hevda sjøl at ho ikkje vart klar over kontakten til Gestapo før i slutten av november 1942.

I landssvikoppgjeret fekk Olga Sørensen ein dom på 3 ½ år.


Note

1) Dødstidspunktet er ikkje kjent.


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Ivar Grande
Kitty Grande
Negative agentar
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg


Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad