Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen


Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan


Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad