Harry Hofstad
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Aksel Mære
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik

Trond Kvaale
Arne Aagren

Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ivar Grande

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Harry Rønning

Arne Aagren
Trond Kvaale

Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Aksel Mære
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Per Wiik
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad