Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Aksel Mære
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Aksel Mære

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad