Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Per Wiik
Inga Lerfald

Gisle Rinnan

Harald Grøtte

Harry Hofstad

Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Harry Rønning
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Rønning
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve

Harry Hofstad

Harald Grøtte

Gisle Rinnan

Inga Lerfald
Per Wiik
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad