Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen


Harry Rønning
Ole Rygh

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Aksel Mære

Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen

Aksel Mære
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Ole Rygh
Harry Rønning


Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Solveig Kleve
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad