Martin Haugan

Harry Rønning
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg


Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ole Rygh
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen


Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan


Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Ole Rygh
Birger Olsen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve


Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Harry Rønning

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad