Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad

Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Ole Rygh
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLAF Ø

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ole Rygh

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Morten Mortensen

Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad