Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Harald Grøtte
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Arne Aagren
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik


Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLAF Ø

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen


Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Arne Aagren
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ivar Grande

Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad