Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl

Arne Eldøen

Ole Rygh
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLAF Ø

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Harry Rønning
Henry Rinnan
Martin Haugan
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ole Rygh

Arne Eldøen

Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Birger Olsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad