Ivar Grande
Arne Eldøen


Kåre Martinsen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Arne Aagren

Kristian Randahl
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Hans Egeberg
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLAF Ø

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Kristian Randahl

Arne Aagren
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Aksel Mære
Kåre Martinsen


Arne Eldøen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad