Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Birger Olsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Per Wiik

Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLAF Ø

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad

Aksel Mære

Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Birger Olsen

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad