Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum

Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik


Trond Kvaale

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Arne Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Kitty Grande

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLAF Ø

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Kitty Grande
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Per Bergeen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Arne Eldøen

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Trond Kvaale


Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan

Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad