Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLAF Ø

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas

Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad