Ole Rygh
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Martin Haugan
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Per Bergeen


Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLAF Ø

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte


Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Martin Haugan

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad