Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Martin Haugan

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Johannes Karlsen
Kitty Grande

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Arne Aagren
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRÏ¿½Ï¿½MMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Arne Aagren
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Kitty Grande
Johannes Karlsen

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Martin Haugan
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad