Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Kitty Grande

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MAGNE SøLVBERG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Kitty Grande

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Per Wiik


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad