Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes


Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MAGNE SøLVBERG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik


Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad