Ivar Grande
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Inga Lerfald

Arne Aagren
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harry Hofstad

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MAGNE SøLVBERG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Harry Hofstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness

Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Arne Aagren

Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad