Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan

Ivar Grande
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Arne Aagren

Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Martin Haugan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve

Per Wiik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MAGNE SøLVBERG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Wiik

Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes

Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ivar Grande

Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad