Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Birger Olsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KITTY

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Birger Olsen

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad