Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan


Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KITTY

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl


Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Aksel Mære
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad