Per Wiik
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Ingrid Eldøen


Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÏ¿½Ï¿½RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.


Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad