Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Aksel Mære
Birger Olsen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Arne Aagren

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÏ¿½Ï¿½RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Arne Aagren
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Birger Olsen
Aksel Mære
Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad