Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Martin Haugan
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Harald Grøtte
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Ivar Grande
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, første etasje.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Bruken av dei ulike romma hadde endra seg da denne skissa vart laga.

I.
Da Sonderabteilung Lola tok i bruk Jonsvannsveien 46 som hovudkvarter i slutten av september 1943, flytta Solveig Kleve inn i det som hadde vore spisestua i huset til Ralph Tambs Lyche og familien hans. Døra inn til peisestua vart kledd igjen, men berre med ein uisolert lettvegg.

Ved månadsskiftet februar-mars flytta Solveig Kleve ut av huset. Henry Rinnan sjøl fekk da kontor i rommet og døra vart igjen opna.

II.
Peisestua fungerte som kontoret til Henry Rinnan det meste av tida. Det var gjerne her forhør starta, ofte med lettare mishandling før offeret vart frakta ned i kjellaren til meir brutal tortur.

Etter at Rinnan tok over spisestua, vart peisestua «forværelset» som vart delt av Solveig Kleve og nestkommanderande Karl Dolmen. Ivar Grande hadde kontorplass her den siste tida før han i august-september 1944 vart sparka frå jobben som nestkommanderande, men i utgangspunktet helsdt han til i rom V.

Det parodiske «rettsmøtet» som gav Bjørn Bjørnebo dødsdom, vart halde i peisestua.

III.
Frå entreen gjekk trappa opp til andre etasje, der det stort sett berre var loftsbuer. Unntaket var eit lite, sørvendt rom med skråtak. Brorparten av det første året var dette basen til telegrafisten Osvald Lyngstad som i periodar også budde i huset. Det er usikkert kva tid radiosendaren vart flytta ned i første etasje, men det var gjennomført i september 1944. Da hadde Rinnan eit møte med Randi Ruø i loftsrommet.

IV.
Kvar morgon møtte dei tilsette i Sonderabteilung Lola opp i vaktrommet for å få beskjed om dagens arbeidsoppgåver.

V.
I førstninga hadde Ivar Grande kontor i det som seinare vart telegrafrom.

VI.
I slutten av september 1943 flytta den snart åtte år gamle Anne-Marie Kleve inn i «pikeværelset» (hushjelpkammerset) i Jonsvannsveien 46. Mora Solveig (som var kontordame for Rinnan) budde i det som hadde vore spisestua (rom I). I luftline var det ikkje stort meir enn tre meter til kjellarrommet der den verste torturen vart gjennomført. Anne-Marie budde i huset i litt meir enn eitt år.

VII.
I den vesle gangen mellom pikeværelset og kjøkkenet var det ei bakdør og ei dør til kjellartrappa.

VIII.
Kjøkkenet vart brukt privat av Solveig Kleve som hadde husleiga inkludert i lønna si, men ikkje kosten. Det hendte at ho laga mat til Rinnan når han var i huset, men dei tilsette hadde med seg matpakke og fekk vanligvis ikkje mat i huset. Fangane var sjelden så lenge i huset at det var aktuelt med måltider, men det hendte at Solveig Kleve stakk til dei noko av sitt eige.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ivar Grande

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Harald Grøtte
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad