Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ole Rygh

Ivar Grande
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, første etasje.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Bruken av dei ulike romma hadde endra seg da denne skissa vart laga.

I.
Da Sonderabteilung Lola tok i bruk Jonsvannsveien 46 som hovudkvarter i slutten av september 1943, flytta Solveig Kleve inn i det som hadde vore spisestua i huset til Ralph Tambs Lyche og familien hans. Døra inn til peisestua vart kledd igjen, men berre med ein uisolert lettvegg.

Ved månadsskiftet februar-mars flytta Solveig Kleve ut av huset. Henry Rinnan sjøl fekk da kontor i rommet og døra vart igjen opna.

II.
Peisestua fungerte som kontoret til Henry Rinnan det meste av tida. Det var gjerne her forhør starta, ofte med lettare mishandling før offeret vart frakta ned i kjellaren til meir brutal tortur.

Etter at Rinnan tok over spisestua, vart peisestua «forværelset» som vart delt av Solveig Kleve og nestkommanderande Karl Dolmen. Ivar Grande hadde kontorplass her den siste tida før han i august-september 1944 vart sparka frå jobben som nestkommanderande, men i utgangspunktet helsdt han til i rom V.

Det parodiske «rettsmøtet» som gav Bjørn Bjørnebo dødsdom, vart halde i peisestua.

III.
Frå entreen gjekk trappa opp til andre etasje, der det stort sett berre var loftsbuer. Unntaket var eit lite, sørvendt rom med skråtak. Brorparten av det første året var dette basen til telegrafisten Osvald Lyngstad som i periodar også budde i huset. Det er usikkert kva tid radiosendaren vart flytta ned i første etasje, men det var gjennomført i september 1944. Da hadde Rinnan eit møte med Randi Ruø i loftsrommet.

IV.
Kvar morgon møtte dei tilsette i Sonderabteilung Lola opp i vaktrommet for å få beskjed om dagens arbeidsoppgåver.

V.
I førstninga hadde Ivar Grande kontor i det som seinare vart telegrafrom.

VI.
I slutten av september 1943 flytta den snart åtte år gamle Anne-Marie Kleve inn i «pikeværelset» (hushjelpkammerset) i Jonsvannsveien 46. Mora Solveig (som var kontordame for Rinnan) budde i det som hadde vore spisestua (rom I). I luftline var det ikkje stort meir enn tre meter til kjellarrommet der den verste torturen vart gjennomført. Anne-Marie budde i huset i litt meir enn eitt år.

VII.
I den vesle gangen mellom pikeværelset og kjøkkenet var det ei bakdør og ei dør til kjellartrappa.

VIII.
Kjøkkenet vart brukt privat av Solveig Kleve som hadde husleiga inkludert i lønna si, men ikkje kosten. Det hendte at ho laga mat til Rinnan når han var i huset, men dei tilsette hadde med seg matpakke og fekk vanligvis ikkje mat i huset. Fangane var sjelden så lenge i huset at det var aktuelt med måltider, men det hendte at Solveig Kleve stakk til dei noko av sitt eige.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ivar Grande

Ole Rygh
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan

Per Wiik
Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad