Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad


Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen

Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindTrondheim: Jonsvannsveien 46, første etasje.

Illustrasjonen under var ein del av saksdokumenta under rettssaka.

Bruken av dei ulike romma hadde endra seg da denne skissa vart laga.

I.
Da Sonderabteilung Lola tok i bruk Jonsvannsveien 46 som hovudkvarter i slutten av september 1943, flytta Solveig Kleve inn i det som hadde vore spisestua i huset til Ralph Tambs Lyche og familien hans. Døra inn til peisestua vart kledd igjen, men berre med ein uisolert lettvegg.

Ved månadsskiftet februar-mars flytta Solveig Kleve ut av huset. Henry Rinnan sjøl fekk da kontor i rommet og døra vart igjen opna.

II.
Peisestua fungerte som kontoret til Henry Rinnan det meste av tida. Det var gjerne her forhør starta, ofte med lettare mishandling før offeret vart frakta ned i kjellaren til meir brutal tortur.

Etter at Rinnan tok over spisestua, vart peisestua «forværelset» som vart delt av Solveig Kleve og nestkommanderande Karl Dolmen. Ivar Grande hadde kontorplass her den siste tida før han i august-september 1944 vart sparka frå jobben som nestkommanderande, men i utgangspunktet helsdt han til i rom V.

Det parodiske «rettsmøtet» som gav Bjørn Bjørnebo dødsdom, vart halde i peisestua.

III.
Frå entreen gjekk trappa opp til andre etasje, der det stort sett berre var loftsbuer. Unntaket var eit lite, sørvendt rom med skråtak. Brorparten av det første året var dette basen til telegrafisten Osvald Lyngstad som i periodar også budde i huset. Det er usikkert kva tid radiosendaren vart flytta ned i første etasje, men det var gjennomført i september 1944. Da hadde Rinnan eit møte med Randi Ruø i loftsrommet.

IV.
Kvar morgon møtte dei tilsette i Sonderabteilung Lola opp i vaktrommet for å få beskjed om dagens arbeidsoppgåver.

V.
I førstninga hadde Ivar Grande kontor i det som seinare vart telegrafrom.

VI.
I slutten av september 1943 flytta den snart åtte år gamle Anne-Marie Kleve inn i «pikeværelset» (hushjelpkammerset) i Jonsvannsveien 46. Mora Solveig (som var kontordame for Rinnan) budde i det som hadde vore spisestua (rom I). I luftline var det ikkje stort meir enn tre meter til kjellarrommet der den verste torturen vart gjennomført. Anne-Marie budde i huset i litt meir enn eitt år.

VII.
I den vesle gangen mellom pikeværelset og kjøkkenet var det ei bakdør og ei dør til kjellartrappa.

VIII.
Kjøkkenet vart brukt privat av Solveig Kleve som hadde husleiga inkludert i lønna si, men ikkje kosten. Det hendte at ho laga mat til Rinnan når han var i huset, men dei tilsette hadde med seg matpakke og fekk vanligvis ikkje mat i huset. Fangane var sjelden så lenge i huset at det var aktuelt med måltider, men det hendte at Solveig Kleve stakk til dei noko av sitt eige.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Arne Eldøen


Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad