Kristian Randahl
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Per Wiik
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Arne Aagren

Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDÏ¿½Ï¿½EN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad

Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande

Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Per Wiik
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad