Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan


Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Birger Olsen

Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDÏ¿½Ï¿½EN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad

Birger Olsen

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ivar Grande


Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad