Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud

Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen

Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDÏ¿½Ï¿½EN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Per Wiik
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Trond Kvaale

Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren

Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad