Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Per Wiik
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBRIGT Ï¿½Ï¿½STNESS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Per Wiik

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad