Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Gisle Rinnan


Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Birger Olsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Kristian Randahl
Ole Rygh

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBRIGT Ï¿½Ï¿½STNESS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Arne Aagren

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Ole Rygh
Kristian Randahl
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald


Gisle Rinnan
Ivar Grande
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad