Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Per Bergeen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald

Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Trond Kvaale

Harry Hofstad

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RÏ¿½Ï¿½NNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Harry Hofstad

Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan

Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Per Bergeen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad