Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen

Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RÏ¿½Ï¿½NNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Martin Haugan
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl

Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad