Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Hans Berg SvendsenHarry Hofstad
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen


Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RÏ¿½Ï¿½NNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen


Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Harry HofstadHans Berg Svendsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad