Karl Dolmen
Martin Haugan
Harry Rønning
Per Bergeen

Kitty Grande
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Olaus Salberg HamrumOdd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RÏ¿½Ï¿½NNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan BjerkanOlaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Kitty Grande

Per Bergeen
Harry Rønning
Martin Haugan
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad