Aksel Mære

Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Ole Rygh

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Per Wiik
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren

Rolf Sevaldsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Rolf Sevaldsen

Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Per Wiik

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Ole Rygh

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus

Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad