Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas


Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Arne Aagren
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Arne Aagren
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen


Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ivar Grande
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad