Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen


Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg

Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune

Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen


Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad