Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Arne Aagren
Ole Rygh
Henry Rinnan
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Martin Haugan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen


Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad


Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Per Wiik
Martin Haugan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Henry Rinnan
Ole Rygh
Arne Aagren

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad