Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Morten Mortensen

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Arne Aagren
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad


Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale


Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Arne Aagren
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Morten Mortensen
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen

Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad