Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan

Ivar Grande
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Arne Aagren
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen


Harald Grøtte
Aksel Mære
Birger Olsen
Harry Rønning
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Ole Rygh

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Rønning
Birger Olsen
Aksel Mære
Harald Grøtte


Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Arne Aagren

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ivar Grande

Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad