Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Per Bergeen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Per Bergeen

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad