Gunlaug Dundas

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Solveig Kleve

Morten Mortensen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Birger Olsen

Arne Aagren
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Per Bergeen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen

Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik

Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Per Bergeen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Arne Aagren

Birger Olsen

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Morten Mortensen

Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad