Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kitty Grande
Martin Haugan


Alf Nilsen Aune

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Alf Nilsen Aune


Martin Haugan
Kitty Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad