Aksel Mære
Martin Haugan
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Harald Grøtte
Birger Olsen

Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Rolf Rinnan

Birger Olsen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Martin Haugan
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad