Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Per Wiik
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Harry Rønning
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen


Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARALD GRøTTE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Kitty Grande


Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Harry Rønning
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Per Wiik
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad