Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen


Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GAMLE Ï¿½Ï¿½SVEI 48

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kitty Grande
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm


Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad