Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Martin Haugan


Ivar Grande
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLÏ¿½Ï¿½FF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Ivar Grande


Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad