Harry Hofstad
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Birger Olsen
Per Wiik

Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan

Per Wiik
Birger Olsen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad