Ole Rygh
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Harry Rønning

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Harald Grøtte

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Harry Rønning
Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad