Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Rønning


Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Aksel Mære


Inga Lerfald
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Inga Lerfald


Aksel Mære
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen


Harry Rønning
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad