Egil Sivertsen

Henry Rinnan
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Hans Egeberg
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen


Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale


Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Henry Rinnan

Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad