Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad