Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Wiik
Arne Eldøen
Arne Aagren

Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Aksel Mære
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd UrstrømmenOdd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BRATTøRGATA 12 B

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan BjerkanOdd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Aksel Mære
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte

Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Wiik
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad