Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Arne Aagren
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ivar Grande


Harry Hofstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Per Wiik

Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE ELDÏ¿½Ï¿½EN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum

Per Wiik
Birger Olsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Harry Hofstad


Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Arne Aagren
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad