Harry RønningMartin Haugan
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Rolf Rinnan
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik

Kitty Grande
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE ELDÏ¿½Ï¿½EN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Kitty Grande

Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Rolf Rinnan

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Martin HauganHarry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad