Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas


Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Ivar Grande

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARILD HJULSTAD Ï¿½Ï¿½STBY

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Ivar Grande
Per Bergeen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen


Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad