Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Ingvar Aalberg

Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Birger Olsen

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen


Per Bergeen
Karl Dolmen
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARILD HJULSTAD ØSTBY

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Karl Dolmen
Per Bergeen


Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Birger Olsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus

Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad