Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Solveig Kleve

Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg

Birger Olsen
Hans Egeberg
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARILD HJULSTAD ØSTBY

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Hans Egeberg
Birger Olsen

Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning

Solveig Kleve
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Ivar Grande
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad