Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson

Per Wiik
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan

Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen


Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Arne Aagren
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Kitty Grande
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARILD HJULSTAD ØSTBY

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Aagren
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan


Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm

Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Per Wiik

Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ole Rygh
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad