Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Karl Dolmen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Svein Syvertsen

Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Aksel Mære
Birger Olsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ivar GrandeIngebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARILD HJULSTAD ØSTBY

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt ØstnessIvar Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen

Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Karl Dolmen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad