Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Arne Eldøen

Birger Olsen
Solveig Kleve
Ivar Grande

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Per Bergeen
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MÏ¿½Ï¿½RE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Per Bergeen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Ivar Grande
Solveig Kleve
Birger Olsen

Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad