Per Bergeen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen


Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Per Wiik
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness


Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


åSBJøRG LERVAAG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas


Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Wiik
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Birger Olsen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse


Svein Syvertsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Per Bergeen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad